Chương trình Đại Sứ Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng

Bộ đang triển khai Chương trình Đại Sứ Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng (CBO) để giúp cải thiện khả năng đọc thư và thông tin chương trình khác cho các thành viên nói tiếng Tây Ban Nha- và tiếng Việt.

Bối cảnh

Các thành viên của Hội Đồng Tư Vấn Kinh Nghiệm Thành Viên (MEAC) bày tỏ mối quan ngại của họ về các rào cản đối với việc tham các cộng đồng khong đã được giúp đỡ, đặc biệt là những người chủ yếu nói một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh và những hộ gia đình có tình trạng công dân hỗn hợp. Những thành viên này có thể không thoải mái khi đến trực tiếp cơ quan chính phủ với tư cách là thành viên của MEAC để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Thông qua các cuộc trò chuyện với các thành viên và CBO, chúng tôi xác định rằng cách tiếp cận tốt nhất để hiểu nhu cầu của các cộng đồng này là sử dụng mô hình gắn kết cấp cơ sở, làm việc với các nhà lãnh đạo và tổ chức đáng tin cậy nơi họ sinh sống và làm việc.

 • Mục tiêu tổng thể của Chương Trình Đại Sứ là làm việc với các thành viên của Health First Colorado và những người có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ để cải thiện các bức thư và thông tin bằng văn bản khác mà Bộ sử dụng để liên lạc với người dân Colorado về Health First Colorado.
  • Dựa trên dữ liệu tiếp cận ngôn ngữ trên toàn tiểu bang, Bộ đã chọn tập trung đầu tiên vào các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha- và tiếng Việt. Đây là phần mở rộng của công việc chúng tôi đang làm để cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của các thành viên.

CBO sẽ làm gì?

 • CBO sẽ giúp chúng tôi xác định các Đại sứ từ cộng đồng của họ, những người có thể quan tâm đến công việc này.
 • CBO cũng sẽ cung cấp hỗ trợ dưới dạng không gian hội họp hoặc hỗ trợ hậu cần khác. 

Các Đại Sứ sẽ làm gì?

 • Các đại sứ là những người sẽ giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu của cộng đồng họ đang sống.
 • Họ sẽ hợp tác với các tổ chức cộng đồng làm việc với các thành viên của Health First Colorado để giúp làm cho thông tin chương trình trở nên dễ hiểu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và theo những cách phù hợp với văn hóa. 
 • Các đại sứ sẽ được trả lương theo giờ và được Bộ đào tạo và hỗ trợ.

Các đại sứ sẽ giúp Health First Colorado với: 

 • Các cuộc phỏng vấn hàng đầu, các nhóm tập trung, và các phiên lắng nghe 
 • Nhận phản hồi về những cách tốt nhất để giao tiếp với các thành viên và các thành viên tiềm năng
 • Chia sẻ hướng dẫn về các chính sách và chương trình
 • Cung cấp thông tin quan trọng cho các thành viên Health First Colorado và các thành viên tiềm năng

Chúng tôi vẫn đang tuyển thêm các tổ chức cộng đồng đáng tin cậy để tham gia vào chương trình. Điều này có thể bao gồm tổ chức một chương trình Đại sứ hoặc cung cấp thông tin về các Đại sứ tiềm năng trong cộng đồng của họ.

Xin vui lòng liên hệ Cesar Zatarain (cesar.zatarain@state.co.us) để biết thêm thông tin về chương trình và cách tham gia.